Universidade de Vigo
Laboratorio de Medidas Radioeléctricas
Inicio > Recursos

Recursos

O Laboratorio de Medidas Radioeléctricas conta con técnicos dotados dunha gran experiencia tanto laboral como en investigación e en constante formación co obxectivo de satisface-las necesidades tecnolóxicas dos nosos usuarios.

As infraestruturas e equipamento dispoñibles no Laboratorio proporcionan un potencial de enorme valor que, en combinación cos nosos técnicos, permite levar a bo fin os proxectos e traballos desenvolvidos.